top of page

ՀԱՏՈՒԿ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐ

Մենք միակ ընկերությունն ենք Հայաստանում, որն ունի համապատասխան փորձ ունեցող մասնագիտներ տնտեսական գոտիների նախագծման և կառավարման ոլորտում:

Այս ծառայությունները նախատեսում են՝

  • Ռազմավարության մշակում;

  • Գործարար ծրագրի մշակում;

  • Օրենսդրական բարեփոխումների առաջարկություններ;

  • Նորաստեղծ մեգանախածգերի կառավարում;

  • Առկա կառավարման համակարգի բարելավում;

  • Միջազգային համագործակցության ուղիներ:

Մենք խորհրդատվական ծառայություններ ենք մատուցում հատուկ տնտեսական և արդյունաբերական գոտիների նախագծման, ստեղծման, կառավարման, և զարգացման ուղղությամբ: Այն կիրառելի է բոլոր մակարդակներում՝

  • կառավարության,

  • համակարգող մարմնի,

  • գոտու օպերատորի և

  • շահագործողների համար։

Comments


bottom of page