top of page

Մեր ծառայությունները

Այս էջում կարող եք ծանոթանալ մեր ծառայություններին։

iso icon

Ցանկացած ձեռնարկության գործունեություն իրենից ներկայացնում է տարբեր, բայց փոխկապակցված գործընթացների բարդ համադրություն: Գործընթացները կազմում են ընկերության արժեշղթան:

Ամեն գործընթաց կարող է ընկերությանը մրցակցային առավելություն ապահովել` հանդիսանալով ինքնարժեքային կամ որակական (դիվերսիֆիկացիոն) առավելության գրավական:

Կառավարման համակարգի ներդրումը ընկերությունում ռազմավարական որոշում է, այն նպատակներին հասնելու համար փոխկապակցված և փոխազդող տարրերի մի շարք է:

Рабочее совещание
офис
audit icon

ԱՈՒԴԻՏՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Կառավարման համակարգի ներքին աուդիտի նպատակն է ձեռնարկության ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար սահմանված գործընթացների համապատասխանության և դրանց արդյունավետության վերաբերյալ ղեկավարությանը օբյեկտիվ և ժամանակին տեղեկատվությամբ ապահովելը:​

Մեր մասնագետների կողմից իրականացվում են հետյալ ուսումնասիրությունները.

Դիագնոստիկ աուդիտ՝ առկա կառավարման համակարգի ուսումնասիորթություն ըստ սահմանաված նորմատիվային ուղեցույցերի:

Ներքին աուդիտ /կամ 2-րդ կողմի աուդիտ/՝ ուսումնասիրություն, որն իրականացնում բացահայտելու շահագրգիռ կողմի նախապես հայտարարված պայմանններին և դրույթներին համապատասխանությունը:

Աուդիտները կարող են լինել համալիր կամ առանձին ըստ տեսկաների, ինչպես նաև կարող են տարանջատվել ըստ`

Գործընթացի, Արտադրանքի, Ծառայության, Կառավարման համակարգի:

strategic icon

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մեր փորձագետների կողմից յուրքանչյուր գործընկերոջ համար մշակում ենք իր խնդիրները լուծելու համար անհատական ծրագիր, որով մատուցվում է լայն սպեկտորի ծառայություններ՝ համալիր կամ առանձին.

 • Կազմակերպական կառուցվածքի օպտիմալացում;

 • Գործունեության արդյունավետության բարձրացում;

 • Ձեռնարկության օպեռացիոն ռազմավարության բարելավում;

 • Բիզնես գործընթացների ռեինժենիրինգ;

 • Ռիսկերի կառավարում;

 • Արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների մշակում և ներդնում;

 • Դասընթացների և վերապատրաստումների իրականացում;

 • Մենթորինգ;

 • Քոուչինգ:

Бизнес-презентация
Встреча в офисе
fez icon

ՀԱՏՈՒԿ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐ

Մենք միակ ընկերությունն ենք Հայաստանում, որն ունի համապատասխան փորձ ունեցող մասնագիտներ տնտեսական գոտիների նախագծման և կառավարման ոլորտում:
Այս ծառայությունները նախատեսում են՝

 • Ռազմավարության մշակում;

 • Գործարար ծրագրի մշակում;

 • Օրենսդրական բարեփոխումների առաջարկություններ;

 • Նորաստեղծ մեգանախածգերի կառավարում;

 • Առկա կառավարման համակարգի բարելավում;

 • Միջազգային համագործակցության ուղիներ:

Մենք խորհրդատվական ծառայություններ ենք մատուցում հատուկ տնտեսական և արդյունաբերական գոտիների նախագծման, ստեղծման, կառավարման, և զարգացման ուղղությամբ: Այն կիրառելի է բոլոր մակարդակներում՝ կառավարության, համակարգող մարմնի, գոտու օպերատորի և շահագործողների համար։

strategic icon

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Ռազմավարական կառավարումը կազմակերպության կողմից ձեռնարկվող գործողությունների ձևակերպման, իրականացման և գնահատման գործընթացն է: Այն ներառում է կազմակերպության ներքին և արտաքին միջավայրի վերլուծություն, հնարավորությունների և սպառնալիքների բացահայտում, նպատակների և խնդիրների սահմանում, ինչպես նաև դրանց հասնելու ծրագրերի մշակում: Ռազմավարական կառավարումը շարունակական գործընթաց է, որը ներառում է կազմակերպության գործունեության մշտադիտարկման և գնահատման, ռազմավարությունների և ծրագրերի անհրաժեշտ ճշգրտման և անհրաժեշտության դեպքում ուղղիչ ու կանխարգելիչ գործողությունների իրականացնան գործընթացներ։ Ռազմավարական կառավարման վերջնական նպատակը կազմակերպության համար կայուն մրցակցային առավելություն ապահովելն է, որը թույլ է տալիս նրան հասնել երկարաժամկետ հաջողության և զարգացման:

На встрече
bottom of page