top of page

ԱՈՒԴԻՏ

Signum ընկերությունը իրականացնում է աուդիտ։

Կառավարման համակարգի ներքին աուդիտի նպատակն է ձեռնարկության ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար սահմանված գործընթացների համապատասխանության և դրանց արդյունավետության վերաբերյալ ղեկավարությանը օբյեկտիվ և ժամանակին տեղեկատվությամբ ապահովելը:​


Մեր մասնագետների կողմից իրականացվում են հետյալ ուսումնասիրությունները.

Դիագնոստիկ աուդիտ՝ առկա կառավարման համակարգի ուսումնասիորթություն ըստ սահմանաված նորմատիվային ուղեցույցերի:


Ներքին աուդիտ (կամ 2-րդ կողմի աուդիտ)՝ ուսումնասիրություն, որն իրականացնում բացահայտելու շահագրգիռ կողմի նախապես հայտարարված պայմանններին և դրույթներին համապատասխանությունը:


Աուդիտները կարող են լինել համալիր կամ առանձին ըստ տեսկաների, ինչպես նաև կարող են տարանջատվել ըստ`

  • Գործընթացի,

  • Արտադրանքի,

  • Ծառայության,

  • Կառավարման համակարգի:

Comments


bottom of page